Lebre, H. (2012). Gesto, coisa e não-coisa na fenomenologia hermenêutica de V. Flusser. Phainomenon, (25), 69-79. Retrieved from http://phainomenon-journal.pt/index.php/phainomenon/article/view/323