Silva, R. (2007). O problema do relativismo em Heidegger e Gadamer. Phainomenon, (14), 221-232. Retrieved from https://phainomenon-journal.pt/index.php/phainomenon/article/view/140