Fazeres, António. " Ao João." Phainomenon [Online],.5-6 (2003): 23-25. Web. 26 Aug. 2019